Spørgsmål

Her finder du svar på vores oftest stillede spørgsmål

Kvalitet

Indgående reklamationer for 2024

Reklamationer
Procent: 0,15%

Reklamationer opgøres som samtlige indkomne leveringshenvendelser fratrukket reklamationer, der ikke skyldes forhold hos SAMDI eller leverandøren. Reklamationsprocenten opgøres som antal reklamationer divideret med antal leveringer.

Behandling af indgående reklamationer

Alle reklamationer registreres og fremgår umiddelbart i SAMDIs systemer, der også kan anvendes til information af kunder og leverandører. Den ansvarshavende for det pågældende distributionsområde sørger for at besvare alle reklamationer, så kunden til enhver tid kan oplyses om årsag til og behandling af reklamationen. Herved er der et tæt opsyn med de reklamationer, der modtages af SAMDI, og der er mulighed for at gribe ind i områder, hvor der ikke er perfekt kvalitet.

Hvis avisen udebliver

Ring til os, hvis avisen er udeblevet

Vi distribuerer dagbladene Herning Folkeblad, Skive Folkeblad og Midtjyllands Avis.

Hvis du er abonnent på en af disse, og den udebliver, kan du kontakte Mediehusene Midtjyllands Kundecenter på tlf. 96 26 37 70 i følgende tidsrum:

Mandag - tirsdag - torsdag: Kl. 8.00-16.00 og kl. 17.00-18.00

Onsdag: Kl. 8.00-16.00 og kl. 18.00-20.00

Fredag: Kl. 8.00-15.30 og kl. 17.00-18.00

Lørdag: Kl. 8.00-10.00

Coronavirus

Aviserne udkommer og omdeles som sædvanligt

Vi opretholder distributionen, det vil sige alle skal komme på arbejde, dog med hensyn til de foranstaltninger vi har iværksat.

  • Vores lagre/depoter er lukket for adgang. Dvs. i må kun gå ind og hente jeres papirer og produkter.
  • Vent med at møde, indtil dine produkter normalvis er klar
  • Undgå social omgang med hinanden

Information

  • Du vil blive informeret på mail og sms, hvis situationen ændrer sig.
  • Husk at give besked, hvis du bliver syg eller kommer i karantæne.

Husk at tiltaget med at lukke skoler og institutioner handler om at undgå større forsamlinger og dermed smittespredning.

I jobbet som avisbud, er du ikke i tæt kontakt med andre mennesker.

Hvis du henter på et depot, skal du holde afstand til andre bude og forlade depotet hurtigst muligt.

Vi opfordrer alle til at bruge handsker under omdeling. Hvis du ikke har handsker, kan du få udleveret et par handsker ved henvendelse til SAMDI.