Kvalitet

Indgående reklamationer for 2023

Reklamationer
Procent: 0,15%

Reklamationer opgøres som samtlige indkomne leveringshenvendelser fratrukket reklamationer, der ikke skyldes forhold hos SAMDI eller leverandøren. Reklamationsprocenten opgøres som antal reklamationer divideret med antal leveringer.

Kvalitet i kundekontakten og en ansvarsfuld omdeling er noget som vi vægter højt og arbejder ambitiøst med hos SamDI. Vores kvalitetsmålsætning er 95,5 % . I 2023 havde vi en samlet kvalitet på 99,85 %. De 0,15 % reklamationer svarer til  9060 reklamationer årligt ud af en total på over  6.mio. befordrede forsendelser.

Kvalitetssikring af omdeling

For at sikre en høj kvalitet og opfølgning, benytter vi kvalitetssikrings-systemet ’DIMAPS Mobile’. Det er en app løsning, som budene enten kan benytte på egne mobiltelefoner eller på telefoner, som udlånes af SamDI

Nå buddet har leveret på en adresse, swipes(kvitteres) der i  appen, på den elektroniske adresse og omdelingsliste. I appen kan der også gives en forklaringskode, hvis det ikke er lykkes at aflevere forsendelsen. Denne forklaringskode bruger vi til den videre opfølgning. På den måde ved vi, at der er leveret og på hvilket tidspunkt, eller hvorfor der ikke er leveret, via den data vi får  fra Dimpas Mobile med geokoder og tidspunkter.

Behandling af indgående reklamationer

Alle reklamationer registreres og fremgår umiddelbart i SAMDIs systemer, der også kan anvendes til information af kunder og leverandører. Den ansvarshavende for det pågældende distributionsområde sørger for at besvare alle reklamationer, så kunden til enhver tid kan oplyses om årsag til og behandling af reklamationen. Herved er der et tæt opsyn med de reklamationer, der modtages af SAMDI, og der er mulighed for at gribe ind i områder, hvor der ikke er perfekt kvalitet.

 

Samdi.