Kvalitet

Indgående reklamationer for 2022

Reklamationer
Procent: 0,14%

Reklamationer opgøres som samtlige indkomne leveringshenvendelser fratrukket reklamationer, der ikke skyldes forhold hos SAMDI eller leverandøren. Reklamationsprocenten opgøres som antal reklamationer divideret med antal leveringer.

Behandling af indgående reklamationer

Alle reklamationer registreres og fremgår umiddelbart i SAMDIs systemer, der også kan anvendes til information af kunder og leverandører. Den ansvarshavende for det pågældende distributionsområde sørger for at besvare alle reklamationer, så kunden til enhver tid kan oplyses om årsag til og behandling af reklamationen. Herved er der et tæt opsyn med de reklamationer, der modtages af SAMDI, og der er mulighed for at gribe ind i områder, hvor der ikke er perfekt kvalitet.

Samdi.